Как да изберем правилния работодател и да го накараме да ни наеме?

1303453 career

ПОКАНА

Университетски кариерен център заедно с Център за подкрепа на личностно развтие "Кариерно ориентиране - Габрово" към Община Габрово организират на 03.05.2023г. (сряда) от 13.00 часа в зала 3311 обучение за студенти на тема "Как да изберем правилния работодател и да го накараме да ни наеме" (Правила и съвети при търсене и кандидатстване за стаж и работа)

ПРОГРАМА

І. Играчи - посредници на пазара на труда или как да открием подходящи за нас позиции.

ІІ. Кандидатстване за работа - етапи на подбор на кандидатите или какви документи ще ни осигурят предимство и как да се подготвим за интервюто за работа.

Лектор: Пенко Атанасов, Директор на ЦПЛР "Кариерно ориентиране - Габрово"