Подписване на меморандум за сътрудничество между Габрово Тех Парк и София Тех парк

3

На 01.02.2023 г. ще се подпише меморандум за сътрудничество между София Тех Парк и Технологичния парк на Технически университет – Габрово. Основната цел на споразумението е двете институции да обединят усилията си за създаване на нови технологични разработки, трансфер на технологии и знания, постигане на синергия чрез съвместно използване на научноизследователските инфраструктури, по-ефективна връзка с национални и международни компании, подкрепа за стартиращи бизнеси и развитие на науката, образованието и иновациите.