Технически университет – Габрово официално връчи дипломите на випуск 2022

Над 600 студента на Технически университет – Габрово в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ получиха дипломите си.

Тържествената церемония по дипломирането на випуск`2022 се състоя на 10 декември в зала Възраждане на Община Габрово. Общо 16 са отличниците на випуск 2022, като девет от тях са завршили образователно-квалификационна степен „магистър“ с пълно отличие.

Днес е ден, който ще помните дълго, не само като усещане за ново начало, но и като тъга към нещо отминало. Пред Вас се откриват предимствата на новия дигитален и бързо трансформиращ се свят, а Вие имате необходимите знания и умения, за да реализирате амбициите си и да разгърнете талантите си. Вярвам, че през всичките години на Вашето обучение вие сте усетили, че Технически университет - Габрово е мястото, където въображението, усилията, приятелствата и постиженията намират общ покрив, където всеки може да намери своята лична причина да се развива, да придобие смелост и воля за успех и щастие. Водещи компании от страната и чужбина припознават завършилите студенти в ТУ-Габрово като кадри, способни да развиват нови технологии и да въвеждат нови производства. Това уважение е резултат от натрупаните почти 60 годишнини традиции, както и имиджа, създаден в резултат на усилията на поколения студенти, завършили Университета. От днес нататък Вие също носите отговорност за утвърждаването и развитието на този позитивен имидж. Ще бъда изключително радостен, ако някои от Вас изберат да вървят по пътя на науката и образованието и се включат в уникалната инициатива на Технически университет – Габрово: Да изградим Иновативния хълм на България“, каза в академичното си слово Ректорът на Технически университет – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров.

Всички отличници получиха златен медал и грамота, а дипломите си получиха от господин Калоян Иванов – управител на АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД и член на съвета на настоятелите на Технически университет – Габрово и господин Николай Марков – управител на ЕМГР АД.

Проф. Железаров връчи немските дипломи на трима студенти, обучавали се в програмата за двойни дипломи.

Церемонията по връчването на дипломите продължи по катедри, след като дипломираните студенти положиха Галилеевата клетва.

Официални гости на церемонията бяха членове на съвета на настоятелите на Университета, представители на местната власт и на бизнеса от града и страната.