Достойно представяне на студентите от Технически университет – Габрово в инициативата „Летен университет“

Инициативата „Летен университет“ е проект на Националното представителство на студентските съвети, чиято основна цел е създаването на  условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища в България. Студентите от Технически университет – Габрово взеха участие в 20-тото издание на инициативата, която се проведе в периода от 4-10 септември 2022 г.

В рамките на седем дни студентите се включиха в редица спортни състезания, както и присъстваха на различни лекции и обучения.

Студентът Кольо Данчев от специалност ,,Компютърни технологии в машиностроенето“ се представи повече от достойно, печелейки трето място в състезанието по ,,Стрийт фитнес“.