Технически университет – Габрово е член на новата Европейска мрежа за иновативни висши учебни заведения

ENIHEI group photo

Новата Европейска мрежа за иновативни висши учебни заведения е създадена под егидата на еврокомисар Мария Габриел. В нея членуват 35 висши учебни заведения от Европа, сред които и Технически университет – Габрово. Два месеца след създаването си, университетите в мрежата се събраха за обмяна на опит и идеи и дискусии относно ролята на висшето образование като двигател на иновациите.

Технически университет – Габрово разработи документ в област 4 от Европейската програма за иновации, насочен към ускоряване и укрепване на иновациите в европейските иновационни екосистеми и преодоляване на иновационното разделение в Европейския съюз. На работната среща в Университет – Саламанка, Испания бяха представени добри практики в областта на иновационната екосистема на Технически университет – Габрово. В рамките на работната среща членовете на мрежата споделиха визията си за бъдещото развитието на образователната и иновационна екосистема, която трябва да отговоря на съвременните предизвикателства и да утвърди Европа като световен лидер в областта на технологичните иновации и стартиращи фирми.

Документът беше връчен на госпожа Мария Габриел, която сподели, че Европейската образователна и иновационна екосистема е в постоянно развитие, а целта на мрежата е да постави университетите в центъра на иновациите. Еврокомисар Мария Габриел благодари за споделените идеи и успешната работа. Работата на новсъздадената мрежа ще продължи със сформирането на пет работни групи, чиято задача ще бъде синтезиране на предложенията на всички участници и изготвяне на препоръки относно новата европейска програма за иновации.