Студенти на Технически университет – Габрово с призови места в Национална студентска олимпиада по математика

mathНационалната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми и от 1974 г. се организира ежегодно от висшите училища в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

От 2010 г. НСОМ се провежда с любезното съдействие на Министерството на образованието и науката, а дългогодишен спонсор на олимпиадата е Фондация "Еврика". Участващите студенти се разпределят в три състезателни групи според професионалното направление, в което е специалността им.

В изданието на националната студентска олимпиада, провело се на 14.05.2022 г. отборът на Технически университет – Габрово се подготви под ръководството на проф. д-р Тодор Тодоров, а студентите се състезаваха в група Б –  природни и технически науки, сигурност и отбрана.

Отборът на Технически университет – Габрово беше представен от  Андрей Тихомиров Иванов от специалност „Компютърни системи и технологии“, 2 курс; Людмила Борисова Герева от специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“ 2 курс и Владимир Свиленов Живков от специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“ 1 курс.

Студентите Андрей Иванов и Владимир Живков бяха наградени със златни медали. При отборното класиране отборът на Технически университет – Габрово зае второ място, както и второ място при класирането по висши училища от група Б.

Технически университет – Габрово се гордее със своите възпитаници и пожелава на всички студенти и на проф. Тодоров да продължат да ни радват със своите успехи!

Отборът на Технически университет – Габрово при участието му в НСОМ 2022

НСОМОт ляво на дясно: Владимир Живков, Людмила Герева и Андрей Иванов