Състезание по „Приложна електроника“

IMG 4529a0e527690bf335e910179e37009d VНа 05.04.2022 г. от 14.00 часа в Технически университет - Габрово се проведе първият кръг на националното състезание между курсанти и студенти по „Приложна електроника“, организирано съвместно от Националния военен университет „Васил Левски“ и търговска верига „Елимекс“. Състезанието се проведе на територията на катедра „Електроника“ в лаборатория 2211А. Участие взеха единадесет студента от специалностите: „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Комуникационни технологии и киберсигурност“, „Промишлена и автомобилна електроника“ и „Софтуерно и компютърно инженерство“ при факултет „Електротехника и електроника“. Състезанието беше открито от Декана на факултета проф. д-р инж. Звездица Ненова. Участниците бяха поздравени от ръководителите на катедрите от факултета и от представителите на търговска верига „Елимекс“.

Състезанието включваше изработване на практически модел на базата на печатна платка и елементи, след което се извърши пускане и настройване на модела. В журито участваха инж. Детелина Иванова - представител на търговска верига „Елимекс“ и доц. д-р инж. Продан Проданов - от страна на ТУ-Габрово. Оценяването на студентите беше извършено по следните критерии: спазване на технологията на монтаж на електронните елементи, технологията на запояване, измерване и избор на електронните елементи и описание на технологичния процес. Максималният сбор точки от всички компоненти е равен на 100. Класирането оглавиха студентите:

- I място – Симеон Славков, студент от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, 2 курс,  редовна форма на обучение, с резултат общо 99 точки;

- II място – Тодор Бойчев, студент от специалност „Промишлена и автомобилна електроника“, 1курс, редовна форма на обучение, с резултат общо 97 точки;

- III място – Драгомир Маринов, студент от специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, 1 курс, редовна форма на обучение, с резултат общо 96 точки.

Състезателите получиха грамоти и предметни награди, осигурени от Технически университет – Габрово, както и грамоти и ваучери за покупки от търговска верига „Елимекс”. Класираните на първо и второ място студенти ще участват във втория национален кръг, който ще се проведе на 12.05.2022 г. в Националния военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново.

Пожелаваме успех на нашите представители!