ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО – УНИВЕРСИТЕТ С ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ!

rektor JelezarovВъв връзка с участието ми в Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и по повод на медийните публикации, насочени към предстоящата реформа във висшето образование, искам да се обърна към цялата академична и студентска общност, към всички бъдещи кандидат-студенти, към нашите бизнес партньори, както и към цялата общественост в Габрово и региона.

На 22 февруари 2022 г. Министерството на образованието и науката (МОН) представи концепцията си за реформи във висшето образование, насочени към повишаване на видимостта на българските висши учебни заведения, така че в следващите години поне един български университет да попадне в топ 500 на света, и към подобряване на качеството на предлаганото висше образование чрез нови процедури за акредитация и въвеждане на общи изисквания за образователни, научни и научно-приложни резултати на академичния състав.

Изключително важно е да отчетем факта, че освен световно видими български университети, трябва да има и университети като Технически университет - Габрово (ТУ-Габрово) с уникална експертиза и със значима роля в развитието на региона и утвърждаването му като място, развиващо наука и иновации.

От друга страна, реформата е процес, който предстои да се обсъди в следващите месеци, а може би и години. Реализацията на реформата е свързана с промяна в редица законови и подзаконови нормативни документи в областта на висшето образование и зависи от визията на висшите училища за реализиране на партньорство, гарантиращо постигане на поставените цели, както и от волята на академичните общности за обединение.

В медийните публикации се появиха редица информации и коментари след представяне на вижданията на МОН, но в нито една от публикациите не е засегнат въпросът за предстоящо сливане и преструктуриране на ТУ-Габрово. Предвид повишения обществен и медиен интерес към темата, както и предвид предстоящи коментари, искам да подчертая, че ТУ-Габрово стои стабилно на картата на висшите училища в България и в продължение на повече от 58 години отстоява позициите си на престижна и авторитетна образователна и научноизследователска институция.

С настоящата позиция се обръщам към всички бъдещи студенти, към всички бивши и настоящи възпитаници на Университета, към всички преподаватели, служители и приятели и към обществеността да продължат да се доверяват на традициите, иновациите и качеството в инженерното образование, които са символи на ТУ-Габрово.

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово