ТУ – Габрово благоустрои територията около Интеграла

Panorama park Integral

Технически университет – Габрово благоустрои територия от десет декара до Учебен корпус 1 (Интеграла). Обектът беше завършен в края на миналата година. Посетителите на кампуса ще могат да ползват удобствата на обновения паркинг, а учащите и жителите на района – да отдъхват в парковата зона.

Алеите са рехабилитирани с нови настилки, тротоари и стъпала. Поставени са пейки, пикник маси, велосипедни стойки и съдове за отпадъци. Мястото е осветено и е инсталирана система за видеонаблюдение. За притежателите на електромобили е монтирана зарядна станция.

Дейностите са съфинансирани от Техническия университет и от Министерството на труда и социалната политика по програма „Красива България“. Строително-ремонтните работи са извършени от хасковската фирма „Билд инвест“ ООД, стойността им е 274 286 лв.

Съгласно изискванията на програмата в рамките на проекта е проведено професионално обучение на регистрирани в бюрата по труда безработни. Общо 12 лица от Габрово са придобили квалификация по специалността „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“. Курсът е реализиран от „ИКоМС“ ЕООД, гр. Плевен по договор за 6 228 лв.

ТУ – Габрово вложи допълнително близо 36 хиляди лева собствени средства за озеленяването на терена. Неподдържаната растителност е почистена и на нейно място са засадени дървета и храсти, изградена е и поливна система. Изпълнител е „ДХС-88“ ЕООД, Габрово.

* На последните три снимки виждате как изглеждаше теренът преди обновяването.