Следим качеството на въздуха с нова система

Air Monitoring TU

Технически университет – Габрово разполага с автоматична станция за 24-часов мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Тя е инсталирана на покрива на Ректората, а информацията е визуализирана посредством интернет чрез монитор на входа в сградата.

Сензорите отчитат данни за няколко ключови параметъра – фините прахови частици, атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха, нивата на серен и азотен диоксид, въглероден оксид и озон.

На територията на Габрово са монтирани общо девет такива станции. Идеята е да се проследяват ключови места с висок риск от замърсяване, райони със завишен трафик и зелени зони в града.

Новата система е изградена в партньорство с местното акционерно дружество „Сенстейт Технолоджис“. Фирмата разработва и специализиран портал на Община Габрово за околната среда – Green Gabrovo (Зелено Габрово), който се очаква да бъде завършен през първото тримесечие на 2022 година. Той ще дава информация за качеството на въздуха и нивото на водата, както и данни за фоновия шум и радиационното замърсяване.

Показателите могат да се наблюдават от всяко устройство чрез онлайн карта за качеството на въздуха в реално време. За регистрирани потребители платформата предоставя много повече данни, на базата на които може да се прави професионален анализ.

AirMonitoring TU map

AirMonitoring TU vhod