Студентите на Технически университет-Габрово взеха участие в традиционната студентска научна сесия

За поредна година студентите на Технически университет-Габрово взеха участие в традиционната студентска научна сесия и представиха своите разработки с практическа насоченост. На 15 октомври 2021 г. бяха представени общо 50 доклада в три основни секции – „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански науки“. Сесията се проведе хибридно - присъствено и онлайн, а представените разработки на студентите бяха оценявани от 13-членно жури с председател доц. д-р инж. Пламен Цанков, Зам.-ректор по научноизследователската дейност на ТУ - Габрово.

Традиционно и през тази година бяха осигурени парични награди за класираните на първите три места – ваучери на Технополис на  стойност 150 лв. за първо място, 100 лв. за второ място и 50 лв. за трето място. Наградите бяха осигурени от „Европа директно“ - Габрово и от Териториалната организация на научно-техническите съюзи в Габрово.

По традиция на студентската сесия се предоставя и специална награда от Европейския информационен център „Европа директно“ за доклад на европейска тематика. Европейският  информационен център „Европа директно“ към Габровската търговско-промишлена палата е съорганизатор на студентския научен  форум.

Студентката Илина Глутникова от специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие„ стана носител на специалната европейска награда с доклад на тема: ”Последици от внедряването на кръгова икономика“.

Първите три места в секция „Електротехника и електроника“ се заеха от: Юлиан Димитров Радев, специалност „Комуникационна техника и технологии“ с доклад на тема „Система за контрол на достъпа чрез анализ на пръстови отпечатъци“. Студентът Светлозар Владков Косев от специалност „Компютърни системи и технологии“ се класира на второ място с разработката „Изграждане и мигриране към локална сървърна инфраструктура с HPE и WINDOWS SERVER“. Третото място се зае от Александър Цветанов Дянков, студент от специалност: “Електроника“ с доклад на тема „Измерване и обработка на информацията чрез приложен софтуер“.

Изключително интересни доклади бяха представени и в секция „Машиностроене и уредостроене“. Двама студенти от специалност „Компютърен дизайн в индустрията“ заеха първо място с доклад в съавторство на тема „Дизайн на очила за смесена реалност“. Докладът „Проектиране на хидравличен редукционен клапан“, разработен от Панчо Николов Настев от катедра „Енергийна техника“, беше класиран на второ място. Трета награда за доклада на тема „Експериментално изследване силата на триене в пневматичен безпрътов цилиндър“ получи инж. Дочо Светлозаров Димитров, студент от катедра „Енергийна техника“.

В секция „Социални и стопански науки“ освен европейската награда първите три места се заеха от: Галя Ангелова Христова от специалност „Социални дейности“, с доклад на тема „Съвременен прочит на приложното поле на социалната медицина в България“; Никол Василева от специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“, с доклад на тема „Мониторинг на повърхностните води в региона на град Габрово“. Вероника Пламенова Петрова от специалност „Социални дейности“ зае трето място с доклад на тема „Промоция на здравето рискови фактори, предпоставки, здравна мотивация и комплексни програми за промоция на здраве“.