Как студентите от Технически университет – Габрово се подготвят за Индустрия 4.0

„Платформата Индустрия 4.0 в същността си размива физическите, цифровите и биологичните граници. Киберфизическите системи, като основен компонент на Индустрия 4.0, свързват вградените системни производствени технологии и интелигентните производствени процеси към новите технически решения“, заяви доц. д-р инж. Алдениз Рашидов – директор на център за електронно и дистанционно обучение в ТУ – Габрово. Вижте неговия коментар по темата.History of Industries