Излезе юнският брой на „Известник“

Izvestnik 06.2021От печат излезе юнският брой на университетското издание – вестник „Известник“.

Акцент е провеждането на кандидатстудентската кампания 2021 – 2022 г. и интервю със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Анатолий Александров.

Отразено е събитието с участието на еврокомисаря Мария Габриел, на което в Пловдив бяха открити 20 научни лаборатории по проекта „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, в който Технически университет – Габрово е водеща организация.

В темата „Габровци и техният стремеж към новите технологии“ младият предприемач Светослав Матеев споделя как Габрово може да се превърне в „умен град“ с помощта на супермодерната апаратура в Технопарка на ТУ.

Отделени са и четири страници за отбелязването на Деня на светите братя Кирил и Методий 24 май и постиженията на академичната общност.

Тези и други новини – само на страниците на „Известник“!

Линк към новия брой: 

https://www.tugab.bg/images/vestnik/84.pdf   

Линк към старите броеве на вестника: 

https://www.tugab.bg/documents/universitetski-vestnik-izvestnik