Студентите на Технически университет – Габрово посадиха над 150 фиданки на бор и дъб до Корпус 2 на университета

IMG 20210424 111525С много ентусиазъм и усмивки студентите на Технически университет – Габрово залесиха обширен участък над Корпус 2 на университета. Посадъчният материал беше осигурен от Държавното горско стопанство – Габрово. Преди акцията студентите получиха подробна информация за фиданките и инструкции за начина на засаждане. Всяка една фиданка беше поставена на място, определено от лесовъдите на Държавното горско стопанство, който експертно наблюдаваха процеса и даваха компетентни напътствия. Студентите и преподавателите се справиха блестящо с тази нова за тях задача и получиха покана да се включат през лятото в процеса на отглеждане на фиданките, за да може инициативата отново да се случи през есента, когато лесовъдите ще изберат най-подходящия за това терен. „Всеки трябва да посади поне едно дърво в живота си – каза проф. Железаров, които също заедно със студентите, участваше в залесяването. Когато след 20 години минете през тази местност с радост ще видите Вашето дърво“.

Студентският съвет на Технически университет – Габрово организира инициативата и се включи много активно в процеса на залесяване. Точно на 24.04.2021 г. едновременно в различни градове на страната стартира президентската инициатива "Да засадим дърво, да възродим българската гора".