Представители на националното представителство на студентските съвети в България се срещнаха с проф. Железаров

DSC 0092            На 16.03.2021 г. се проведе работна среща между Ректора на ТУ-Габрово и представители на националното представителство на студентските съвети/НПСС/. Проф. Железаров запозна гостите с възможностите на ТУ-Габрово и инициативите, които се реализират и предстоят да се случат в университета в близко бъдеще. Ректорът на ТУ-Габрово изрази удовлетвореността си от добрата комуникация със Студентски съвет при ТУ-Габрово и подчерта, че вратите на ректорското ръководство са отворени винаги за студентите. Професор Железаров изтъкна, че непрекъснато се полагат усилия за изграждане на среда, в която студентите на ТУ-Габрово да могат да учат, използвайки всички лабораторни бази в Технологичния парк на университета, да се развиват, да спортуват и да се превърнат в успешни млади хора.

         Председателят на НПСС – Даниел Парушев предложи за обсъждане няколко теми свързани с:

  • онлайн обучението и неговата организация;
  • общежитията и условията на живот в тях;
  • възможностите за сътрудничество между Студентски съвет на ТУ-Габрово и НПСС за популяризиране на постиженията на ТУ-Габрово;
  • организиране на съвместни инициативи.

         Председателят на студентски съвет при ТУ-Габрово – госпожица Стефанова също се включи в дискусията по поставените теми и сподели виждането на студентката общност.  Веселина Стефанова представи и различни мероприятия, организирани с участието на академичната и студентската общност на ТУ-Габрово.

DSC 0098 DSC 0093