Направете 3D виртуална разходка в Технологичния парк на Технически университет – Габрово

korpusi webВиртуалната разходка на Технически университет – Габрово вече е обогатена с нова визуална информация за съвременните лаборатории и новото оборудване в Технологичния парк на университета. Това е първият извънстоличен технологичен парк, който впечатлява не само с модернизираните сгради, но и с уникалното оборудване. В резултат на реализираните проекти и сериозните инвестиции са оборудвани 18 лаборатории, в които ще се извършват научни, научно-приложни изследвания, обучение на ученици, студенти и докторанти и съвместна дейност с бизнеса от региона и страната.

Неслучайно Технологичният парк, разположен на територията на Технически университет – Габрово вече добива популярност като една от най-съвременните лабораторни бази в България.

Всичко това може да разгледате тук