Договор между Технически университет – Габрово и Програма SOS Детско селище, насочен към практическото обучение на студентите

IMG 20210225 134142Днес, Ректорът на Технически университет – Габрово и господин Иван Христофоров – директор на Програма SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност.

„Договорът регламентира съвместната дейност между Технически университет – Габрово и управляваните от Вас социални услуги, която се развива от дълго време. ЗIMG 20210225 134241а нас като Университет осигуряването на възможности за практическо обучение е приоритетна задача, защото в реалната работна среда се придобиват умения и опит, които не могат да бъдат развивани в академичната среда“ -   подчерта проф. Железаров.

С този официален акт на подписване на договор за сътрудничество и съвместна дейност се отварят нови възможности пред двете институции, свързани с развитие на съвместни проекти, обмен на обучители, възможност за реализиране на част от семинарните занятия на студенти от специалност „Социални дейности“ на територията на управляваните услуги от Програма SOS Детско селище.