Първите броеве за 2021 г. на „Известник“ са достъпни

izvestnikУниверситетското издание – вестник „Известник“, и през 2021-ва ще продължи да представя най-интересното от студентския живот, случващото се в ТУ – Габрово, неговите постижения в образованието и науката.

Първите два броя за годината акцентират върху юбилейната 20-та Студентска научна сесия и присъствието на Техническия университет в Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Отделено е място за атрактивните демонстрации по време на инициативите „Европейска нощ на учените“ и „Национални дни за учене през целия живот“.

Заместник-ректорът доц. д-р Лиляна Русанова разказва за пет нови проекта на ТУ, финансирани по програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“.

Отразено е и новото партньорство между висшето учебно заведение и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово.

Тези и други новини от в. „Известник“ можете да прочетете в линка:

https://www.tugab.bg/documents/universitetski-vestnik-izvestnik