Технически университет-Габрово и Професионалната техническа гимназия „д-р Никола Василиади“ подписаха споразумение за партньорство

satrudnichestvo tugab nvasiliadiДнес, проф. Железаров – Ректор на Технически университет-Габрово и госпожа Мотова – директор на ПТГ „д-р Никола Василиади“ подписаха споразумение за партньорство между двете институции.

На официалното подписване присъстваха кметът на Община Габрово – госпожа Таня Христова, началникът на Регионалното управление на образованието – господин Георги Маринов и представители на ръководството на ТУ-Габрово и ПТГ „д-р Никола Василиади“.

 Чрез споразумението двете институции от град Габрово ще реализират съвместни инициативи и партньорство при провеждане на интегративни уроци на ученици от различните специалности в училището с преподаватели от ТУ - Габрово; съвместно осъществяване на клубните занимания по интереси; разработване на сборник-наръчник за учениците от техническата гимназия в подкрепа на дуалното обучение по специалността „Мехатроника“, в осъществяване на иновативно обучение в най-новата дуална специалност – „Електрически превозни средства“ и при разработването на учебни планове, програми и учебни помагала в подкрепа на новите технически дисциплини в училището.

 Домакин на събитието беше професионалната гимназия, която отбелязва 125 години от основаването си.

Госпожа Мотова подчерта значимостта на споразумението с ТУ-Габрово за младите хора и тяхната професионална реализация. „Чрез това споразумение нашите ученици и младите хора ще имат възможност да продължат своето образование и най-важното ще останат да се развиват в град Габрово, който е обявен за най-добър град за живеене“ – сподели госпожа Мотова.

Проф. Железаров сподели, че не случайно споразумението се подписва в момента, в който гимназията отбелязва своята годишнина. „Гимназията съществува преди създаването на първите технически университети в България, а връзката между двете институции е естествена и се развива в продължение на десетилетия“. С промените в Закона за висшето образование и с подкрепата МОН, Община Габрово и РУО ние институционализирахме това сътрудничество, с амбицията да продължим да развиваме съвместни инициативи и да създаваме условия за бъдещото развитие на двете институции.

„С този акт на ангажираност се демонстрира смисъла на връзката между образование – бизнес и наука. Вярвам, че това споразумение ще ни ангажира да бъдем отговорни към съдържанието, защото споразумението създава условия за всеки млад човек да тръгне по пътя на специалностите, които създават продукт“ – подчерта госпожа Христова.