Технопаркът към ТУ – Габрово – значима инвестиция за града и региона

Вторият Технопарк на България беше открит на 20 ноември 2020 г. в Технически университет – Габрово. С финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е изградена модерна научна инфраструктура с високотехнологично оборудване. Това е една значима инвестиция за града и региона, която ще подпомогне развитието не само на науката, но и на местния бизнес.

Струва си да научите с какво разполага вече университетът ни! Вижте моменти от церемонията, интервюта с ръководителите на всички лаборатории и подробна виртуална разходка във видеото.

Приятно гледане!