ТУ – Габрово част от Алианса за сътрудничество на университетите от Северна България

Ruse Alians UniNorthBG1

Ректорите на 14 висши училища, сред които и Технически университет – Габрово, се обединиха за създаването на Алианс за сътрудничество и партньорство на университетите от Северна България (АУСБ).

Учредителната среща се състоя на 15 юли 2020 г. в гр. Русе. Ректорът на ТУ – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров участва в подписването на меморандум за създаването на Алианса. Русенският университет „Ангел Кънчев“, по чиято инициатива се формира новата структура, поема първото председателство, което ще е на ротационен принцип.

Алиансът е колективна платформа за споделяне на общи цели и действия за развитието и повишаването на конкурентоспособността както на включените в него висши училища, така и на системата за висше образование в България и Европа. В учредителния документ са конкретизирани съвместни дейности в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

Ruse Alians UniNorthBG2

АУСБ е обединение на различни по профил автономни академични институции, които се стремят към върхови научни изследвания, осигуряват широк спектър от квалификации и насърчават мобилността на преподаватели, докторанти и студенти.

Сред основанията за създаването на АУСБ са Стратегията за развитие на висшето образование в България до 2030 г., новите държавни политики за развитие на университетите, дългосрочните цели за междууниверситетска интеграция  и други.

Динамично променящата се среда на висшето образование в България, както и необходимостта да се отговори на високите европейски и световни стандарти в конкурентния пазар на образователни услуги, стимулират търсенето на иновативни подходи и дават тласък на идеята за създаване на АУСБ.

Ruse Alians UniNorthBG3

Учредители на Алианса са: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Плевен, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Висше училище по мениджмънт – Варна.

АУСБ ще осъществява своята дейност с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Съвета на ректорите на висшите училища в България.