Заповед за определяне на непродадени движими вещи, включени в два последователни търга