Еразъм офис

Image
Image

Уважаеми студенти и докторанти,

С цел популяризиране, организиране и насърчаване на студентската, докторантската и преподавателската мобилност в на Технически университет-Габрово функционира Еразъм офис.

„Еразъм +” е програма на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта. В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Мобилността е водещата дейност на „Еразъм +“. Тя има положително въздействие върху образователното, социалното, личностното и професионалното развитие, тъй като подобрява знанията, уменията и нагласите, подобрява пригодността за заетост, спомага за изграждането на доверие и независимост, стимулира любопитството и иновациите, насърчава разбирането на другите хора и изгражда чувство за европейска принадлежност.

Като студенти или докторанти на Технически университет-Габрово Вие имате възможност както да се обучавате в чуждестранен партньорски университет, така и да проведете практика във компания или организация в чужбина.

Обучението в чужбина, като основна дейност на програма „Еразъм+“ доказано има положителен ефект върху перспективите за професионална реализация и развитие. По време на обучението в чуждестранни университети се подобряват езиковите умения, възникват възможности за социални и мултикултурни контакти, придобива се увереност и самостоятелност.

 За периода на обучение и/или практика във висшите училища по програмата Еразъм +:

  • не заплащате такси за обучение, за полагане на изпити, за ползване на лаборатории и библиотеки;
  • получавате Еразъм стипендия;
  • постигнатите резултати от обучението ще бъдат признати след завръщането Ви в България.

Отговор на всички Ваши въпроси може да получите в Университетския център за международни и национални програми и проекти. Очакваме Ви!

доц. д-р инж. Христо Христов

Еразъм институционален координатор