Приемане на документи за ЕРАЗЪМ студентска мобилност 2013/2014

Подаване на заявление за участие в студентски мобилности по програма "Еразъм" за учебната 2013/2014 г.

erasmus by kstoianova d66vzhn

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление;
  • академична справка (от факултетна канцелария);
  • копие на сертификат за чужд език (ако е приложимо).