Провеждане на Еразъм курс по немски език

Курса по немски език по програма Еразъм ще се провежда всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. в стая 1323.