Технически университет – Габрово кани всички студенти и докторанти на "Информационен Еразъм+ Ден"

Erasmus map Copy

Университетски център за международни програми и проекти

на Технически университет – Габрово

кани всички студенти и докторанти

на

Информационен Еразъм+ Ден

на 4 април от 14:30 часа

в Заседателната зала (3216) на Ректората

Всеки един студент или докторант, независимо от формата на обучение в ТУ-Габрово – редовна, задочна или дистанционна – може да стане участник в образователна мобилност в чужбина по програма Еразъм+. Програмата насърчава мобилността с учебна цел, осигурявайки равни възможности на хора от различни възрасти и разнообразно културно, социално и икономическо положение. Участниците реализират мобилност в чужбина от 5 до 30 дни (докторантски мобилности) или от 2 до 12 месеца без да прекъсват обучението си в ТУ-Габрово. При участие в стажове по специалността по програма Еразъм+ се допуска мобилността да се реализира до една календарна година след дипломиране.

По време на Информационния Еразъм+ Ден  ще си поговорим за възможностите за обучение в чуждестранен университет или провеждането на стаж по специалността във фирма, предприятие или висше училище в чужбина; сроковете за подаване на документите в Еразъм+ офиса на ТУ-Габрово и в чуждестранната приемаща институция; условията за отпускане на финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; академичното признаване на резултатите от мобилността; за въздействието и ползите от образователната мобилност.

Всички заинтересовани са поканени да присъстват!