Информационен ден по програма „Еразъм+“

Информационен ден по програма "Еразъм+"

На 04.04.2023 г. в Технически университет – Габрово се проведе информационен ден по програма „Еразъм+“. В рамките на събитието бяха представени възможностите за реализиране на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика. Студентите и докторантите на Университета получиха подробна информация за процедурата за кандидатстване, необходимите документи и срокове, както и подробности за организацията на мобилността и признаването на престоя в чужбина. В рамките на дискусията участниците имаха възможност да задават въпроси, да споделят впечатления и опит, придобити в резултат на реализирана мобилност.

Презентацията може да видите от тук.