Покана за Информационен ден по програма "ЕРАЗЪМ+" - част от инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays) 2022 г.

ERASMUSDAYS WEB BANNER

Технически университет – Габрово за пореден път се включва в инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays) на Европейската комисия.

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 13 октомври (четвъртък) от 15:00 часа в Конферентната зала на Университетска библиотека.

Инициативата цели да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и да отбележи значението на програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата

Информационният Еразъм+ ден в ТУ – Габрово включва запознаване с дейностите, насърчавани и подкрепяни от програмата и резултатите от изпълнението на приключили проекти на ТУ - Габрово за мобилност на студенти и персонал по програма Еразъм+.

Еразъм+ студенти на ТУ – Габрово и чуждестранни Еразъм+ студенти, участвали в проекти по програмата ще споделят впечатления и опит от престоя си в университетите-партньори. Подробности и разяснения за включване в обучението за двойни дипломи ще бъдат представени от преподаватели от Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия.

В открита дискусия ще бъдат обсъдени практическите аспекти: условия и възможности  за реализиране на дългосрочно обучение или практика в партниращите по програма Еразъм+ държави; краткосрочни студентски мобилности за докторанти; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми.

Всички участници / крайни ползватели по различните дейности по програмата (студенти, преподаватели, служители) се насърчават да споделят техните истории, свързани с Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmysDays.

Организатори: Университетски център за международни и национални програми и проекти и Студентски съвет при Технически университет – Габрово.