Новини по програма Еразъм+

logosbeneficaireserasmusleft bg 

2020

2019

2016-2017

2015-2016

2013 - 2014 г.

 1. Изпит по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти
 2. Приемане на документи за ЕРАЗЪМ+ студентска мобилност 2014/2015
 3. Изпит по английски език за участие в програма „Еразъм”
 4. ERAZMUS+

2012 - 2013 г.

 1. Конкурс за участие на преподавателски и непреподавателски състав по програма „Еразъм”
 2. Списък на одобрени студенти по програма ЕРАЗЪМ 2013/2014г.
 3. Приемане на документи за ЕРАЗЪМ студентска мобилност 2013/2014
 4. Провеждане на Еразъм курс по немски език
 5. Обучение и практика в Европа чрез програма "ЕРАЗЪМ"
 6. Предложение за практика в Португалия за студенти в областта на социални науки, социология и културни изследвания, политически науки и гражданско, международни отношения, европеистика
 7. Преобявен конкурс „Студентска мобилност с цел обучение”
 8. Преобявен конкурс „Студентска мобилност с цел практика”
 9. Изпити за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти
 10. Конкурс за участие в Преподавателска мобилност
 11. Конкурс за участие в мобилност с цел обучение на преподавателски и неакадемичен състав
 12. Конкурс за участие на студенти и докторанти в Студентска мобилност с цел обучение
 13. Конкурс за участие в Студентска мобилност с цел практика
 14. Обяви за практика на студенти

2011 - 2012 г.

 1. Практика на студенти във Великобритания
 2. Изпит по чужд език за кандидатстващи за обучение и практика по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
 3. Преподавателска мобилност по програма Еразъм
 4. Конкурс за набиране на студенти и докторанти за обучение в чуждестранен университет в рамките на програма ЕРАЗЪМ
 5. Kонкурс за студенти, желаещи да проведат специализирана практика в чуждестранен университет в рамките на програма ЕРАЗЪМ
 6. Конкурс за желаещи да реализират период на преподаване от минимум 5 дни в чуждестранен университет
 7. Конкурс за желаещи преподаватели и непреподавателски състав да проведат обучение от минимум 5 дни в партньорски чуждестранен университет