СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г. зимен семестър 2019/2020 учебна година

         

                      

Списъци на подалите документи за стипендии по ПМС №90/2000г. за зимен сем. 2019/2020 уч.година.

 

1 вид - СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  Кандидати за стипендии - отличен успех 6,00;
  Кандидати за стипендии - отличен успех 5,50 - 5,99;
  Кандидати за стипендии - по доход;
  Кандидати за стипендии - Майки/Бащи с деца до 6г.;
  Кандидати за стипендии - ТЕЛК/Сираци
  Кандидати за стипендии - Чуждестранни студенти.

 

2 вид - СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ПРИОРИТЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Кандидати за стипендии - отличен успех 6,00;
Кандидати за стипендии - отличен успех 5,50 - 5,99;
Кандидати за стипендии - много добър успех 4.00 - 5.49

                                                                                             

 

ИЗВАДКА ОТ

 

ПРАВИЛА
за отпускане на държавни стипендии в Технически университет – Габрово
СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

 

 

1. СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ ЗАБЕЛЕЖКА СРЕЩУ ИМЕТО СИ ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СРОК ДО 23.10.2019 Г. В СТАЯ 3111 – РЕКТОРАТ

2. IBAN СЕ ПРЕДСТАВЯ В СРОК ДО 23.10.2019 Г. В СТАЯ 3111 – РЕКТОРАТ.

3. СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ ВИСОК ДОХОД – НЯМА ДА БЪДАТ КЛАСИРАНИ.