Заповед № 3-01-21 за провеждане на изпитна сесия от ЛЕТЕН семестър на студентите от І и ІІ курс за учебната 2017 /2018 год.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ-ЛОВЕЧ

 

З А П О В Е Д

 

№ 3-01-21

гр. Ловеч, 17.05.2018 г.

 

На основание Чл. 22 , ал. 2 от ПОУД на Технически университет –Габрово и предстоящо провеждане на изпитна сесия от ЛЕТЕН семестър на студентите от І и ІІ курс за учебната 2017 /2018 год.,

О П Р Е Д Е Л Я М:

График за явяване на изпити, по дисциплините от ЛЕТЕН семестър на учебната 2017/2018 год., както следва:

Банкова сметка

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ


се внасят по сметката на Технически Колеж Ловеч в ОББ – Ловеч

 

IBAN BG08UBBS80023106031100BIC - UBBSBGSF


като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписват трите имена на студента, фак. №, специалност и семестър.