Технически Университет Габрово обявява договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

„Приготвяне и доставка на закуски за нуждите на Технически университет Габрово“

 

12.08.2019 г. Връзка към АОП

12.08.2019 г. Решение за откриване

12.08.2019 г. Покана

12.08.2019 г. Документация

21.08.2019 г. Решение за прекратяване

09.09.2019 г. Обявление за възложена поръчка