Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

„Приготвяне и доставка на закуски за нуждите на Технически университет Габрово“

 

12.08.2019 г. Връзка към АОП

12.08.2019 г. Решение за откриване

12.08.2019 г. Покана

12.08.2019 г. Документация

21.08.2019 г. Решение за прекратяване