За учебната 2019-2020 г. Технически университет-Габрово обявява свободни места за прием на студенти, окс „бакалавър,” по следните специалности:

ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
редовна форма на обучение
Факултет “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”:
• Електроенергетика и електрообзавеждане
• Комуникационна техника и технологии
• Софтуерно и компютърно инженерство
• Техническа безопасност
Факултет “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”:
• Компютърни технологии в машиностроенето
• Индустриални топлинни и газови системи
• Технология на материалите и материалознание
• Компютърен дизайн
Факултет “СТОПАНСКИ”:
• Индустриален мениджмънт

задочна форма на обучение
Факултет “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”:
• Комуникационна техника и технологии
Факултет “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”:
• Индустриални топлинни и газови системи
• Дизайн, техника и технологии в текстила
• Технология на материалите и материалознание
Факултет “СТОПАНСКИ”:
• Индустриален мениджмънт

 


Телефони за връзка: 0898 462 282; 066/801 219; 066/827 350; 066/827 229