Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

„Приготвяне и доставка на закуски за нуждите на Технически университет Габрово“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 29.07.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 30.07.2019 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

20.06.2019г. Връзка към АОП

20.06.2019г. Решение за откриване

20.06.2019г. Обявление

20.06.2019г. Документация

30.07.2019г. Решение за прекратяване

19.08.2019г. Обявление за възложена поръчка