Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията” (ИИМИ)

Обучението е ориентирано към подготовката на квалифицирани специалисти за професионално управление на иновационното развитие и инвестициите в бизнес-сектора за постигане на конкурентни предимства в динамичната бизнес среда на високо технологичните отрасли.

Компетенции, които придобиват завършилите специалността:
• Да разработват и оценяват иновационни проекти;
• Да прилагат капиталово бюджетиране, оценка на инвестиционен риск и застраховане;
• Да използват неконвенционални иновационни материали в индустрията;
• Да разработват и внедряват високоефективни индустриални технологии в производството.

Области на реализация на завършилите студенти:
• Аналитични специалисти по разработване и внедряване на продуктови, технологични и организационни иновации в малкия и среден бизнес;
• Специалисти по организация и управление на иновационни и инвестиционни процеси в индустриални предприятия;
• Специалисти по разработване и внедряване на иновационни решения с финансиране на иновационни проекти;
• Специалисти по разработване на стратегии за иновационно развитие на предприятието в съответствие с националната и европейските иновационни политики;
• Други работни позиции, съответстващи на специалността.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2