Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Приготвяне и доставяне на топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на Технически университет – Габрово“

 

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП 

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 07.05.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 08.05.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

01.03.2019г. Връзка към АОП

01.03.2019г. Решение за откриване

01.03.2019г. Обявление

01.03.2019г. Документация