Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

СПЕЦИАЛНОСТ "СОФТУЕРНО И КОМПЮТЪРНО ИНЖЕНЕРСТВО" (СКИ)

 

pic ski 1Специалност „Софтуерно и компютърно инженерство” (СКИ) осигурява професионална подготовка за проектиране, изграждане, тестване и внедряване на софтуерни системи. Тя е нова, модерна и актуална специалност за желаещите да се реализират като софтуерни инженери.

Обучението на студентите в специалността има за цел да удовлетвориповишаващите се изисквания на пазара на труда в областта на софтуерните технологии и тяхното приложение в различни области. Съдържанието на учебната документация (квалификационна характеристика, учебния план и учебни програми) е разработено съвместно с водещи фирми в областта и е съобразено с необходимите знания и умения за успешна реализация на завършилите и обучавани студенти от специалността.

Судентите от специалност СКИ могат да провеждат обучението си по същата или сродна специалност в университети от други страни за различен срок от време.Предвидена е възможност да провеждат практическо обучение, както и да разработват изцяло или частично и дипломните си работи. Те имат възможност да получат диплома и от университети и висши училища в Германия.

Обучението по специалността Софтуерно и компютърно инженерство се обезпечава от катедра “Компютърни системи и технологии. Катедрата разполага с учебни и научноизследователски лаборатории, оборудвани със съвременна техника, необходима за качествено и ефективно обучение.

Предвидени са дисциплини, покриващи най-модерните и съвременни тенденции в света на информационните технологии. Част от тях са:

 • Обектно-ориентирано програмиране;pic ski 2
 • Web програмиране;
 • Програмиране за мобилни устройства;
 • Функционално програмиране;
 • Проектиране и реализация на големи софтуерни проекти;
 • Компютърна и мрежова сигурност;
 • Управление и документиране на софтуерни проекти;
 • Локални и мрежови операционни системи;
 • Бази от данни;
 • Интернет на нещата;
 • Организация на компютъра и компютърни архитектури;
 • Изкуствен интелект;
 • Виртуализация и облачни технологии.

Завършилите специалност СКИ получават професионална квалификация „софтуерен инженер” и имат възможност да работят в сферата на софтуерните технологии.Инженерите, завършили специалноста придобиват теоретични и практически знания и умения за проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни системи.

Обучението, насочено към практически разработки, съвместната работа с ИТ компании, възможностите за практики и стажове и съвременните учебни програми правят нашите випускници компетентни и квалифицирани софтуерни специалисти, търсени и предпочитани от фирмите в страната и в чужбина.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2