Обществени поръчки

Технически Университет Габрово обявява публично състезание с предмет: "Обслужване с консумативи и сервизна поддръжка на специализирано полиграфическо техническо оборудване на УЦНИТ при ТУ – Габрово"

 

Вид на процедурата: Публично състезание по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 14.02.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 15.02.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

24.01.2019г. Връзка към АОП

24.01.2019г. Решение за откриване

24.01.2019г. Обявление

24.01.2019г. Документация

19.02.2019г. Протокол от комисията

19.02.2019г. Решение за избор на изпълнител

12.03.2019г. Договор

12.03.2019г. Обявление за възложена поръчка