Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Предоставяне на самолетни билети за нуждите на Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет"

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 18.02.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 19.02.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

16.01.2019г. Връзка към АОП

16.01.2019г. Решение за откриване

16.01.2019г. Обявление

16.01.2019г. Документация

21.02.2019г. Доклад от комисията

21.02.2019г. Протокол от комисията

21.02.2019г. Решение за избор на изпълнител

14.03.2019г. Договор

14.03.2019г. Обявление за възложена поръчка