Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Предоставяне на самолетни билети за нуждите на Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет"

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 18.02.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 19.02.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

16.01.2019г. Връзка към АОП

16.01.2019г. Решение за откриване

16.01.2019г. Обявление

16.01.2019г. Документация