ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ


се внасят по сметката на Технически Колеж Ловеч в ОББ – Ловеч

 

IBAN BG08UBBS80023106031100BIC - UBBSBGSF


като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписват трите имена на студента, фак. №, специалност и семестър.