Бакалавърски специалности

Студентите могат да се обучават в една от 17-те бакалавърски програми.

За учебната 2018-2019 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Eлектротехника и електроника”

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

 

Факултет “Стопански”