Бакалавърски специалности

За учебната 2018-2019 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Електротехника и електроника”

Направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматикa

Направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Направление 5.1 Машинно инженерство

Направление 5.6 Материали и материалознание

Направление 5.13 Общо инженерство

Факултет “Стопански”

Направление 3.4 Социални дейности

Направление 3.7 Администрация и управление

Направление 5.13 Общо инженерство

 

Предстоящи събития

ТУ в мрежата

Последвайте ни във Фейсбук