Бакалавърски специалности

За учебната 2019-2020 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Електротехника и електроника”

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Професионално направление 5.6 "Материали и материалознание"

Професионално направление 5.13 Общо инженерство

Факултет “Стопански”

Професионално направление 3.4 "Социални дейности"

 

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

 

ТУ в мрежата

Последвайте ни във Фейсбук