Бакалавърски специалности

За учебната 2018-2019 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Електротехника и електроника”

Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

Направление “Комуникационна и компютърна техника”

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Направление “ Машинно инженерство”

Направление “ Материали и материалознание”

Направление “ Общо инженерство”

Факултет “Стопански”

Направление “ Социални дейности”

Направление “ Администрация и управление”

Направление “ Общо инженерство”