Бакалавърски специалности

 

За учебната 2020-2021 г. можете да кандидатствате в следните специалностиbachelor 1


Факултет “Електротехника и електроника

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"

 


Факултет “Машиностроене и уредостроене

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Професионално направление 5.6 "Материали и материалознание"

Професионално направление 5.13 Общо инженерство

 


Факултет “Стопански

Професионално направление 3.4 "Социални дейности"

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"

Професионално направление 5.13 "Общо инженерство"


 

Важна информация

 

Кандидатствайте