Национален фонд „Научни изследвания”

Договор №

Ръководител

Тема

Финансиране, лв.

ДО 02-148/16.12.2008

проф. д-р Тошко Ненов

Сензори за влажност на базата на нови метало-окисни и окси халкогенидни материали с нано структура

165000

ДО 02-6/30.01.2009

проф. д-р Тошко Ненов

Разработване и изследване на сензорен модул за мониторинг на състоянието на въздушната среда

70200

ДФНИ – И01/5

проф. дмн Андрей Андреев

Числени методи за свързани системи и компютърно моделиране в биомедицината и екологията

11200

Д 002-147/2008

доц. д-р Милена Рачева

Методи, алгоритми и софтуерни средства за задачи с голяма размерност и йерархични компютри

34800

ДРНФ 02-9/2009

проф. дтн Райчо Иларионов

Проектиране и изграждане на устройство за безконтактно ултразвуково изследване на среди и материали с възможност за вграждане в автоматизирани производствени системи

107100

ДДВУ 02/15 2010

доц. д-р Димитър Дичев

Приложение на безжични модулни сензорни мрежи в системите за мониторинг и анализ на здравината на кораби и морски съоръжения

5500

ДФНИ-Т02/9 12.12.2014

доц. д-р Димитър Дичев

Изследване и разработване на нови методи и технологии за измерване на геометричните параметри на голямогабаритни детайли и съоръжения

20161