Съвет на настоятелите на Технически университет - Габрово

инж. Димитър Серафимов - Зам.-директор на "Цератицит България" АД

инж. Илия Келешев - Председател на Българската браншова камара - машиностроене

инж. Йордан Йорданов - Зам.-директор на "Арсенал" АД

инж. Христо Ковачев - Управител на "Стемо" АД

инж. Николина Хинкова - Член на борда на директорите на "Мехатроника" АД

Николай Петров - Управител на "Хамбергер България" гр. Севлиево

Ярослав Дончев - Изпълнителен директор и Председател на Съвета на Директорите на "Идеал Стандарт - Видима" АД гр. Севлиево