Оценяване на средата за дистанционно обучение в ТУ-Габрово

Положителна оценка на средата за дистанционно обучение в ТУ-Габрово, дадена с решение от 21.12.2017г. на Акредитационният съвет на НАОА /Протокол No28/ за срок от 6 години /до следващата институционална акредитация/.