Факултет "Електротехника и електроника"

Декан:

проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

стая: 3113, 1205
тел.: (066) 827 396, (066) 827 376
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. декан УД: доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков
  стая: 3113, 2305
тел.: (066) 827 396, (066) 827 305
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Зам. декан НИД и КП: доц. д-р инж. Тотьо Илиев Илиев
  стая: 3113, 2707
тел.: (066) 827 396, (066) 827 243
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Факултетна канцелария стая: 3102
тел.: 827 216
Завеждащ административна служба: инж. Цветанка Илиева Тодорова
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Инспектор:
Силвия Христова Денчева
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет “Електротехника и електроника” е създаден с Постановление на Министерския съвет на Република България No 276 от 22.07.1983 г.

Обучението по електротехнически специалности в Технически университет – Габрово се провежда още от неговото откриване през 1964 г. Първоначално се обучават студенти по специалността “Електрически машини и апарати”. През 1967 г. започва редовно обучение по специалността “Полупроводникова и промишлена електроника”. До края на 2016 г. във факултета са завършили своето образование над 9200 инженери.

Във факултета са акредиритани 12 докторски програми за обучение по образователна и научна степен “доктор”.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години (осем семестъра), а за получаване на образователно-квалификационна степен “магистър” - три семестъра (за завършили бакалавърска степен по същата специалност) и пет семестъра (за завършили бакалавърска степен по друга специалност и завършилите образователно-квалификационна степен професионален бакалавър). Срокът на обучение за получаване на образователна и научна степен “доктор” след завършване на образователно-квалификационна степен “магистър” е три години.

Факултетът разполага със съвременна материална база. На базата на сключени договори за сътрудничество с редица чуждестранни университети се извършва международен обмен на студенти и преподаватели. Студентите могат да провеждат част от обучението си или да разработват дипломни работи в чуждестранни университети.