Свободни места за прием в ОКС "бакалавър" за учебната 2021-2022г.

graduationЗа учебната 2021-2022 г. Технически университет – Габрово обявява прием на студенти, ОКС „бакалавър“, за попълване на незаети места по държавна поръчка.

Телефони за връзка:

0887 764 353  

066 827 229

066 827 350

0879 101 885