Обслужващи звена

Ръководител "Учебна дейност"

инж. Даниела Тодорова Ранковска

Стая: 3122

Тел.: 066 801 219, 066 827 219

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор

инж. Райна Славилова Гутева

Стая: 3124

Тел.: 066 827 229

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор

инж. Елена Тодорова Атанасова

Стая: 3124

Тел.: 066 827 350

E-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В отдела се извършва:

 • планиране, организация и управление на учебния процес;
 • подготовка на графици на учебния процес за всяка учебна година, графици за изпитните сесии, разписи за занятията по семестри;
 • подготовка и организация на кандидат-студентската кампания;
 • планиране и отчитане на годишната учебна натовареност на преподавателския състав (щатни и хонорувани);
 • обработка на статистически данни за студентите от редовно и задочно обучение;
 • администрира и доразработва автоматизирана система "Факултет";
 • разработва и поддържа автоматизираната система "Учебен отдел", която включва модулите: "Учебни планове", "Специалности", "Специализации", "дисциплини", "Преподаватели", "Катедри", "Зали", "Изпитни сесии", "Студент", "стипендии", "Учебна натовареност на преподавателите по катедри и факултети".

Човешки ресурси

Ръководител сектор "Човешки ресурси"

Евгения Стефанова Миронова

Стая: 3111

Тел.: 066 827 339

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен експерт човешки ресурси

Росица Христова Донева

Стая: 3111

Тел.: 066 827 380

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Име и длъжност стая телефон e-mail
Финансов мениджър
Мирослава Гугушева
3208 066 827 270 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Зам. гл. счетоводител
Даниела Иванова Радева
3110 066 827 218 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
София Данева Дунева  3110  066 827 218 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гина Атанасова Иванова  3110  066 827 218 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Маргарита Йорданова Данова  3107  066 827 217 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Стефка Йорданова Миларова  3107  066 827 217 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Нели Пенчева Денева  3110  066 827 218  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Йорданка Маринова Казакова  3120  066 827 289 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Мария Боянова Колева 3120 066 827 289 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Миряна Христова

Стая: 3123

Тел.: 066 827 555

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

инж. Десислава Петрова Стойчева

Стая: 3109

Тел.: 066 827 214

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Име Сътая Телефон E-mail
Председател
доц.д-р Марин Йорданов Маринов 1133, 3215 066 827 296, 066 827 474 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Зам. председател
доц. д-р инж. Христо Цанев Метев 6303, 3215 066 827 474, 066 827 257, 066 827 546 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Членове
доц. д-р инж. Алдениз Енверов Рашидов 3412, 3215 066 827 276, 066 827 474 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р Емил Методиев Инджов 1232, 3215 066 827 587, 066 827 474 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Даниел Делянов Стоянов - студент 3215 066 827 474  

Правилник на работа на Контролен съвет

Ръководител сектор "Административно-Стопански"

инж. Даниел Иванов Петров

Стая: 3119

Тел.: 066 800 220

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор ЦКО

доц. д-р инж. Христофор Цветанов Коев

Стая: 2418

Тел.: 066 827 406, 066 827 213

E-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Администратор

Ивелина Димитрова Димитрова

Стая: 2418, 2419

Тел.: 066 827 206

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сектор "Техническо Обслужване"

Име Стая Телефон
инж. Илиян Иванов Господинов 3413 066 827 432
инж. Христо Тодоров Ибришимов 3413 066 827 432
инж. Ивайло Карабойков 3413 066 827 432
инж. Пламен Иванов 3413 066 827 432
Николай Милков 3413 066 827 432
Мартин Христов 3413 066 827 432

Сектор "Информационно осигуряване" 
Име Стая Телефон
доц. д-р инж. Алдениз Енверов Рашидов 3412 066 827 276
ас. инж. Фатме Юсеинова Рашидова 3412 066 827 276

Име
Стая Телефон
E-mail
Директор
доц. д-р  Мариел Христов Пенев 3105
066 827 228
066 827 516
066 827 385
0889 317 627
0879 984 185
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Tехнически организатор СДК и ПО
Теодора Иванова Узунова 3104 066 827 228 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лаборатория Cisco-Systems
доц. д-р Пенчо Колев Пенчев 2207 066 827 550 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Делян Георгиев Генков 3306 066 827 419 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Обучение на водачи на МПС кат. „В"
Ръководител на МПС 3104 066 827 228  
Инструктори 3105 066 827 228  

Директор Стая Телефон E-mail
проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова 3207 066 827 288 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор Стая Телефон E-mail
доц.д-р Антон Каменов Антонов 4205 066 827 407 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Име Стая Телефон E-mail
Ръководител
доц. д-р инж. Илия Славов Железаров 3205 066 800 224 , 066 827 224 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Счетоводство
Виолета Маркова Койчева - счетоводител 3214 066 827 221 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Силвия Йонкова Йонковa - счетоводител 3214 066 827 221 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Университетско издателство „Васил Априлов”
инж. Ангел Любомиров Стоянов печ. база 066 827 232  
инж. Снежана Ангелова Цанева 3001 066 827 500 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Книжарница
Даниела Пенева Малчева   066 827 231  

 

Издателски план на Университетско издателство „Васил Априлов” за 2017 г.

Университетски център за научни изследвания и техноло­гии (УЦНИТ) е самостоятелно поделение на ТУ–Габрово, което включва звена и специализирани лаборато­рии, създадени с решения на Академичния съвет (АС) или на факултетните съвети (ФС).

Основните направления в дейността на УЦНИТ са:

 • провеждане на научни изследвания;
 • осъществяване на трансфер на научни знания и научно-при­ложни продукти;
 • внедряване на разработени научни продукти;
 • усвояване и производство на изделия;
 • извършване на услуги;
 • провеждане на експертна и консултантска дейност.

УЦНИТ осъществява дейността си, като изпълнява задачи фи­нан­сирани от бюджетната субсидия на Университета, както и възложени му от външни възложители, чрез договори.

УЦНИТ се ръководи от Зам. ректор НИР и в състава му функционират следните звена:

 • Финансово-счетоводен отдел;
 • Университетско издателство „Васил Априлов”;
 • Книжарница на ТУ – Габрово;
 • Специализирани лаборатории, създадени с решение на АС;
 • Временно създадени с решение на АС (ФС) звена (колективи);
 • Програмни колективи (ПК).

За извършване на работата по договорите се формират програмни колективи, включващи преподаватели, специалисти и помощен персонал. Основните направления, по които работят програмните колективи са от областта на техническите науки, като: енергетика, електротехника, електроника, автоматика и компютърна техника, машиностроене, уредостроене, текстил.

Чрез УЦНИТ осъществяват дейността си следните учебно-научни, научно-изследователски и научно-производствени лаборатории:

 • Заваръчни, възстановителни, електротехнологични и термични обработки;
 • Инструментална екипировка;
 • Динамика на машините;
 • Текстил;
 • Механични изпитания на металите при високи и ниски температури;
 • Автоматизирано конструиране и технологии на финомеханични елементи и уреди;
 • Машиностроителни конструкции и механизми;
 • Комуникационна техника;
 • Фотон;
 • Мултимедии;
 • Център за европейски индустриални стандарти.

В областта на електротехниката, електрониката и компютърната техника са разработени проекти като: Оптимизиране осветителните уредби на населени места; Соларни системи за преобразуване на слънчевата енергия; Тиристорни преобразуватели и индукционни пещи към тях; Информационни системи за управление дейността на висши училища.

В областта на уредостроенето и контрола са разработени проекти свързани с: фамилия растерови преобразуватели, които намират приложение за различни производствени цели в металорежещите машини, графичните системи и други; системи за контрол, калибриране на средства за измерване и системи за управление на качеството на висши училища в страната и чужбина др.