Катедра "Основи на електротехниката и електроенергетиката"

оее

Ръководител катедра:

 доц. д-р инж. Георги Цонев Велев

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

стая: 1417, 1205
тел.: 066 827 349, 066 827 376

   
Технически сътрудник: инж. Румяна Ганчева Пенчева
 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

стая: 1418
тел.: 066 827 359


 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

          Уважаеми студенти,

        Във връзка с въвеждането на дистанционна форма на обучение в ТУ-Габрово Ви уведомяваме, че информация за електронните материали за дисциплините, които изучавате в летен семестър е предоставена на груповите Ви ръководители от профилиращите катедри.

                                                                                                                                                                                                    С уважение,  

                                                                                                                                                                                                                    Катедра „ОЕЕ“ 

 


Кратка история

Катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката” („ОЕЕ”)  е една от първите в Технически университет – Габрово и е основана още през 1964 година под името „Теоретична, измервателна и обща електротехника” (ТИОЕ”), което се запазва до 1984г.  Първи нейн ръководител е и първият ректор на Университета - проф. Весел Савов. Първият редовен асистент в нея е Николай Колев. До 1971 година в катедрата постъпват А. Бакалов, Т. Петров, Д. Гиргинов, В. Тодоров, И. Станев, Т. Тодоров, Д. Чичаров, Л. Генчев, Й. Йорданов, Д. Петров, Г. Венков, Г. Трендафилов. От 1970 г. до 1971 г. ръководител на катедрата е доц. Д. Цветков. През 1971 г. от катедра „ТИОЕ” се отделя нова катедра под името „Електрически машини и електрообзавеждане”. След разделянето, в катедра „ТИОЕ” остават Н. Колев, И. Станев, Д. Чичаров, Д. Петров, Г. Венков, Г. Трендафилов, а ръководител на катедрата става доц. Борис Митов. От 1975г. до 1988г. ръководител на катедрата е проф. д.т.н. Людмил Генов. През 1984г. катедрата е преименувана на „Основи на електротехниката и електроенергетиката” („ОЕЕ”) От 1989 до 1993г. неин ръководител е доц. Илия Станев, а от 1993 г. до 2008г. ръководител на катедрата е доц. Георги Трендафилов. От 2008 до 2012 година катедрата се ръководи от доц. Петър Узунов. За мандата 2012-2016 г. ръководител катедра ОЕЕ е проф д-р инж. Звездица Ненова. След 1973 г. като асистенти в катедрата постъпват И. Стоев (1973 г.), А. Жеглова (1987 г.) З. Ненова (1988 г.), П. Петров (1988 г.), П. Узунов (1988 г.), Цв. Върбов (1989 г.), Кр. Иванов (1989 г.) Г. Велев (2002 г.). В различен период като асистенти в катедрата работят Г. Дишлиев (по-късно доцент), Й. Славев, П. Станчев, Н. Козарев. През 2009 година в катедрата започват работа четирима нови редовни асистенти – И.Лазаров, П. Христов, Г. Георгиев и Н.Недев. В катедра ОЕЕ работят седем преподаватели: един професор, трима доцента и трима главни асистенти. В момента ръководител на катедрата е доц. Г. Велев. От 1986 г. до 2015 г.технически сътрудник в катедрата е Наталия Бинтева, а от 2015 г. технически сътрудник е инж. Румяна Пенчева. От 1988 г. като р.н.а. работи Иван Станев.

Състав на катедрата
Име и длъжност стая Телефон E-mail
проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова 3113
1205
066 827 396
066 827 376
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Петър Колев Петров 1206, 3105
066 827 313
066 827 516
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Анка Иванова Жеглова 1417 066 827 322 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов 1206 066 827 313 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Николай Христов Ненов
6102А
6018
066 827 494
066 827 481
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Георги Цонев Велев

1417
1205

066 827 349
066 827 376

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Недю Диянов Недев 1420 066 827 538 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Ивайло Василев Лазаров 1207 066 827 322 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. инж. Петър Веселинов Христов 1207 066 827 322 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. инж. Георги Иванов Георгиев 1205 066 827 376 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Цвятко Колев Върбов 1207
1202
066 827 322
066 827 562
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Помощно-технически персонал      
инж. Румяна Ганчева Пенчева 1418 066 827 359 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
р.н.а Иван Станев Иванов 1204 066 827 369
066 827 669
 

Катедрата е водеща в обучението на  специалност:  "Безопасност на труда" - ОКС "магистър"

Основни дисциплини:

 • Теоретична електротехника I
 • Теоретична електротехника II
 • Електротехника
 • Електротехника и електроника
 • Електрически измервания
 • Измервателна техника
 • Измерване на неелектрически величини
 • Електротехнически материали
 • Електроматериалознание
 • Техника на високите напрежения
 • Електрически мрежи и системи
 • Електрическа част на електрически централи и подстанции
 • Електроенергетика
 • Техника на високите напрежения
 • Безопасност на труда - I
 • Безопасност на труда - II
 • Измервания и контрол в безопасността на труда
 • Промишлена хигиена и професионални заболявания
 • Методика на обучение и повишаване на квалификацията
 • Технически устройства в безопасността на труда
 • Пожарна безопасност и спасително дело
 • Трудово правни въпроси
 • Психология на труда
 • Компютърни методи в безопасността на труда
 • Информационни системи в безопасността на труда
 • Експертни анализи на трудови злополуки

Учебни лаборатории:

„Теоретична електротехника”

1211

„Електротехника”

1202

„Електрически измервания”

1210 и 1203

„Електротехнически материали”

1212

„Техника на високите напрежения”

1007

„Електрически мрежи и системи и ЕЧЦП”

1310

„Безопасност на труда”

1200

Научни области:

 • Теоретична електротехника;
 • Електрически измервания;
 • Измервателни преобразуватели;
 • Виртуални измервателни средства;
 • Електротехнически материали;
 • Окисни и сегнетокерамики;
 • Нанотехнологии;
 • Техническа безопасност;
 • Електробезопасност;
 • Електрически мрежи и системи;
 • Релейна защита
 • Техника на високите напрежения;
 • Преходни процеси в ЕЕС.