Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява процедура по договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Технически колеж - Ловеч"

 

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление по ЗОП.

 

24.01.2020г. Връзка към АОП

24.01.2020г. Решение за откриване

24.01.2020г. Документация

18.02.2020г. Решение за прекратяване